Nye lisenser utenfor kysten av Brasil

november 27, 2007, 15:03 CET

Anadarko Petroleum Corporation er operatør for lisensene og får i likhet med StatoilHydro en andel på 50 prosent i blokkene.

De nye blokkene, CM529 og CM530, ligger på ca. 100 meters vanndyp.

– Vi er fornøyd med de gode resultatene som er oppnådd. Disse lisensene vil bidra til ytterligere styrking av StatoilHydros langsiktige satsing på brasiliansk sokkel, sier Jorge Camargo, som leder StatoilHydros virksomhet i Brasil.

Blokkene ligger i Campos-bassenget ved Peregrino-feltet, der StatoilHydro også har en 50 prosents eierandel.

Peregrino er et tungoljefelt som forventes å komme i drift i 2010.