Skip to Content
no

Avgrensning av oljefunn i Nordsjøen

november 30, 2007, 08:39 CET

Brønnen ligger 35 kilometer øst for Gudrun-funnet og 30 kilometer sør for Grane-feltet i Nordsjøen.

StatoilHydro avsluttet Ragnarrock 1 (brønn 16/2-3) i midten av september 2007. Målet med Ragnarrock 2 var å avgrense funnet fra den første brønnen.

Det ble også i denne brønnen påvist lett olje i lavpermeabel kalkstein. En rekke småskala formasjonstester som påviste lovende strømningsegenskaper ble utført.

Brønnen ble ikke produksjonstestet, men det ble gjort omfattende datainnsamling og prøvetaking som nå blir nærmere analysert. Funnet har påvist mellom 30 og 60 millioner fat utvinnbar olje. Det var også spor av hydrokarboner i krystalline bergarter.

– Dette er den sjette letebrønnen med West Epsilon i år hvor det er påvist hydrokarboner i modne områder i Nordsjøen. Det gir motivasjon til videre utforskning i området, sier Tim Dodson, letesjef for Norsk sokkel.

Ragnarrock 2 er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse PL265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjørunden 2000. Brønnen ble boret til en total dybde på 1952 meter. Havdypet er 113 meter.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Den ble boret av West Epsilon, som nå skal på verft før videre oppdrag.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 265: StatoilHydro ASA (operatør) 30 prosent, Petoro (30), DNO (30) og Talisman (10).