Sikrer seks seismikkfartøyer

desember 4, 2007, 10:37 CET
Bilde

"Geowave Commander".

(Foto: Wavefield Inseis)


Verdien på avtalen er anslått til 1,8 milliarder kroner.

Den seismiske kapasiteten StatoilHydro har sikret gjennom avtalen blir utført av de tre PGS-fartøyene ”Ramform Challenger”, ”Ramform Sovereign” og ”Atlantic Explorer”.

Videre stiller selskapet Fugro Geoteam med fartøyet ”Geo Celtic”.

Wavefield Inseis stiller med ”Geowave Commander” og fra Western Geco inngår fartøyet ”Geco Triton”.

Bilde

"Ramform Challenger".

(Foto: PGS)

- De seks fartøyene gjør oss i stand til å kartlegge store områder, og de seismiske dataene vil gi oss bedre grunnlag når vi skal finne nye boremål på norsk sokkel, sier Bjarte Ydstebø, leder for bore- og brønnanskaffelser i StatoilHydro.

Neste år vil StatoilHydro dekke omtrent 6000 kvadratkilometer med seismiske 3D-undersøkelser og 2500 kvadratkilometer med seismiske 4D undersøkelser.