"Gå til hovedinnhold"

Rørledning må repareres

desember 7, 2007, 08:35 CET

Reparasjonsarbeidet vil bli utført i 2008, og gasseksporten fra Kvitebjørn og Visund er stanset mens arbeidet pågår.

StatoilHydro har inspisert og foretatt en teknisk evaluering etter at inspeksjon av rørledningen i oktober viste at rørledningen er flyttet ut av stilling og påført ytre skader. Det antas at det er et skipsanker som har flyttet og skadet røret. Ankeret er løftet opp og vil bli forsøkt identifisert.

Produksjonen fra Kvitebjørnfeltet har vært nedstengt fra 1. mai i år for boring av produksjonsbrønner i deler av reservoaret der trykkfallet har vært større enn forventet. Boring av de planlagte produksjonsbrønnene er avsluttet som planlagt, men produksjonen er ikke gjenopptatt i påvente av inspeksjonen av rikgassrørledningen. Også gasseksporten fra Visund har vært nedstengt under inspeksjonsarbeidet.

StatoilHydro har konkludert med at det er nødvendig å reparere rørledningen. Arbeid er igangsatt for å finne den best mulige løsning og det beste tidspunkt for å utbedre skaden.

Rettighetshaverne i Kvitebjørn er StatoilHydro  med 58,55 prosent, Petoro (30), Shell (6,45) og Total (5). Rettighetshaverne i Visund er StatoilHydro med 53,20 prosent, Petoro (30), ConocoPhillips (9,10) og Total (7,70).

Konsekvenser for StatoilHydros produksjon er omtalt i egen børsmelding om prognoser for 2008.