Tørr brønn i Barentshavet

desember 10, 2007, 11:11 CET

Brønnen ble boret om lag seks kilometer sørvest for Snøhvit-feltet og 150 kilometer nordvest for Hammerfest på 275 meters vanndyp.

Formålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i sandsteiner av jura alder som kunne ha gitt tilleggsressurser nær LNG-anlegget på Melkøya. Brønnen var tørr, og det ble kun påvist spor av hydrokarboner. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Operasjonen ble utført med boreriggen "Polar Pioneer" på en sikker, effektiv og miljømessig god måte i henhold til de krav som gjelder petroleumsvirksomhet i området.

StatoilHydro vil ha en omfattende leteaktivitet i Barentshavet i 2008. Det skal bores flere brønner for å påvise nye forekomster som er aktuelle for Snøhvit, i tillegg til at det skal bores i nye områder i Barentshavet.

"Polar Pioneer" skal som sin neste operasjon permanent plugge en brønn på Snøhvit, før den går til en ny letebrønn.

Rettighetshaverne i Snøhvit Unit er: StatoilHydro ASA (operatør) 33,53 prosent, Petoro AS (30,00), Total E&P Norge AS (18,40), Gaz De France Norge AS (12,00), Hess Norge AS (3,26) og RWE Dea Norge AS (2,81).