Den første gassen fra Njord

desember 10, 2007, 12:50 CET
Bilde

Gass fra Njord strømmer nå mot markedene i Europa.

(Foto: Atle Kårstad)

Fra å være oljeprodusent, er Njord nå også gasseksportør. En investering på 1,2 milliarder kroner legger til rette for en omfattende gassproduksjon som vil kunne vare fram til 2020.

I den første fasen av Njord-feltets levetid ble oljen hentet opp gjennom 11 produksjonsbrønner, mens fire injeksjonsbrønner sendte gassen ned igjen i reservoaret som trykkstøtte. I fase to opprettholdes produksjonen ved hjelp av flere nye produksjonsbrønner og ved innfasing av tilleggsressurser som finnes i nærheten av den eksisterende infrastrukturen.

Feltet produserer omkring 20.000 fat olje per døgn, mens gasseksporten vil ligge på rundt seks millioner kubikkmeter per døgn.

Gassen fra Njord eksporteres gjennom en ny 40 kilometer lang rørledning koblet til rørledningen Åsgård Transport, som igjen forbinder feltet med Kårstø gassanlegg og rørledningene videre til gassmarkedet i Europa.

Både prosessanlegg og rørledning var klar til oppstart 1. oktober. Oppstarten ble imidlertid noe utsatt på grunn av en sveis som ikke var utført i henhold til prosedyren. Reparasjon, som ble utført om bord på Far Saga, har tatt lang tid på grunn av mye dårlig vær.

Det nye prosessanlegget, som har vært i drift siden 1. oktober, fungerer meget bra. Den første måneden viser en regularitet på hele 99,7 prosent.