Fire oljevernfartøyer på vei til Statfjord

desember 12, 2007, 17:30 CET

 

Bilde

Bilde fra utslippsområdet på Statfjord-feltet i ettermiddag. Foto: Kystverket.

Før midnatt vil nok ett oljevernfartøy være på plass på feltet, etter at omkring 4000 standard kubikkmeter råolje ble sluppet ut i havet under oljelasting på formiddagen. Ytterligere to oljevernfartøyer vil ankomme i morgen tidlig. 

Foreløpig må oljevernfartøyene "Havila Troll", "Havila Runde", "Stril Pioner" og "Far Star" avvente situasjonen til været bedrer seg. Med en vindstyrke på omkring 45 knop og bølgehøyde på opptil sju meter kan mekanisk oljevernutstyr ikke tas i bruk.

Alle fartøyene er utstyrt med oljevernsystemer fra NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap), som omfatter havgående lenser for mekanisk oppsamling av olje.

"Havila Troll" og ”Havila Runde” er i tillegg utstyrt med dispergeringsutstyr som vurderes brukt for å bryte ned oljen. Bruken av kjemikalier vil eventuelt bli satt inn etter avtale med Statens forurensningstilsyn.

Observasjoner fra fly og helikopter viser at oljeflaket har en utstrekning på omkring åtte ganger en kilometer. Oljen blir ført i vindretningen mot nord, mens kystlinjen befinner seg 200 kilometer øst for Statfjord.

Oljeutslippet ved Statfjord A-plattformen skjedde i forbindelse med at tankskipet "Navion Britannia" lastet om bord olje fra en lastebøye.

Informasjon om hendelsen vil fortløpende bli publisert på www.statoilhydro.com

En pressebriefing vil bli holdt i StatoilHydros hovedkontor på Forus klokken 18.15.

Kontakttelefon: +47 51 99 00 00