– Tar utslippet meget alvorlig

desember 13, 2007, 14:34 CET

 

Bilde

Helge Lund, konsernsjef StatoilHydro

(Foto: Øyvind Hagen, StatoilHydro)

– Vårt fokus er i første omgang å gjøre alt som står i vår makt for å minimere miljøvirkningene. Videre har vi iverksatt en intern gransking, som har til formål å klarlegge hendelseforløp og årsakssammenheng. Vi vil samarbeide tett med myndighetene for å få frem årsaken til at dette kunne skje, sier Lund.

Tynt oljeflak

Flyobservasjoner i dag, 13. desember, viser at oljeflaket etter utslippet fra Statfjord-feltet i går er tynt og befinner seg ved Snorre-feltet.

Pilotene som har fløyet over området som er rammet av oljeutslippet, opplyser at det ikke dreier seg om noe tykt oljeflak og at det ikke er noen emulsjon å se på havoverflaten.

Oljeflaket har en utstrekning på omkring 10 ganger fem kilometer. I tillegg er det noen små flak med spor av olje.

Fire fartøyer med havgående lenser og annet oljevernutstyr er nå på plass i havområdet ved Statfjord og er beredt til å delta i oppsamlingen av olje. I tillegg er fire slepebåter mobilisert.

Værmeldingen viser at værforhold og bølgehøyde vil bedre seg mellom midnatt og tidlig i morgen. Meldingen viser at det vil komme er værvindu på mellom 24 og 36 timer hvor lenser eventuelt kan benyttes. En avgjørelse om bruk av mekanisk oljevernutstyr blir tatt i løpet av dagen.

Ekspertise fra Sintef og NINA (Norsk institutt for naturforskning) er engasjert for å undersøke miljøpåvirkningen gjennom vannsøylemålinger og kartlegging av fugl i området.

Pressebriefing klokken 17.00

Konsernsjef Helge Lund og konserndirektør Tore Torvund vil være tilgjengelige for pressen på StatoilHydros kontor i Stavanger klokken 17.00 i dag, 13. desember.

Oppmøte ved hovedinngangen.

Downloads