Ingen nye observasjoner av olje

desember 17, 2007, 20:16 CET

 
Ingen nye observasjoner av olje ble gjort etter flyvning over store områder på lørdag, søndag og mandag. (Foto: Marit Hommedal/StatoilHydro)

Flyobservasjonene blir støttet av overvåkning fra satellitt, og observasjoner fra fartøyer i området. Overvåkningsflyet har fulgt havstrømmen helt opp til Trøndelag.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) var ute med helikopter torsdag 13. desember og fredag 14. desember for å observere sjøfugl. Det ble observert en del havsuler, havhest og måker i området, men ingen døde fugler ble oppdaget.

Fortsatt blir området overvåket med satellitt og fly, i tillegg til visuelle observasjoner fra helikopter og fartøyer. Det er også tre oljevernfartøyer med slepefartøyer i området som kan assistere og mobilisere på kort varsel. Det blir vurdert å redusere aksjonsomfanget hvis det ikke dukker opp nye observasjoner.


 

Downloads