Øker aktiviteten på britisk sokkel

desember 18, 2007, 13:44 CETAvtalen gir StatoilHydro operatøransvaret for tungoljefeltene Bressay, Mariner og Mariner Øst. I tillegg er det inngått en separat avtale med de kanadiske selskapene Silverstone og Wilderness for et funn på blokk 9/16.

Dermed vil StatoilHydro få ansvaret for rundt halvparten av de påviste, men ikke utbygde tungoljemengdene på britisk sokkel.

Arbeidsprogrammet som nå er vedtatt, forutsetter at utbyggingen vedtas i 2010.

StatoilHydros nåværende interesser i Storbritannia omfatter olje- og gassproduksjon på seks felt, med en produksjon på ca. 13.000 fat daglig. I tillegg har StatoilHydro eierandeler i en rekke letelisenser og funn som Rosebank, Amos og Suilven. Hele porteføljen i Storbritannia har til nå vært partneroperert.

Store forventninger

Helge Hatlestad, som leder StatoilHydros aktiviteter i Storbritannia, sier at bakgrunnen for avtalen med Chevron er å finne i de gode resultatene StatoilHydro har oppnådd ved overtakelse og utvikling av Peregrino-feltet i Brasil. Her har utvinningsgraden økt betraktelig i perioden 2005 til 2007.

– Utviklingen av disse tungoljeressursene i Storbritannia avhenger nå av at StatoilHydro lykkes med å finne gjennomførbare tekniske og kommersielle løsninger, understreker Hatlestad.

Lisensansvar fra 1. januar

De praktiske sidene av overføringen fra Chevron til StatoilHydro vil bli fullført i løpet av desember, og fra 1.januar overføres lisensansvaret for prosjektene til StatoilHydros organisasjon i London.

Foruten tekniske studier, vil det bli skutt seismikk, gjennomført grunnundersøkelser og boret inntil tre brønner i løpet av de neste to årene.