Navneskifte for StatoilHydro i 2009

desember 20, 2007, 09:40 CETStatoilHydro ble etablert 1. oktober etter en fusjon mellom Statoil og olje- og gass- virksomheten i Hydro. Navnet StatoilHydro ble besluttet etter en felles prosess mellom styrene i begge selskaper. Samtidig ble det avtalt at det skal utvikles et nytt navn og ny logo for det fusjonerte selskapet. Navn og logo skal i henhold til fusjonsavtalen symbolisere selskapets forretningsstrategi, verdigrunnlag og visjon.

Opprinnelig var planen å behandle dette på StatoilHydros generalforsamling i 2008, men styrene i StatoilHydro og Hydro er enige om å utsette behandlingen til general- forsamlingen i 2009. Fusjonsavtalen åpner for en slik mulighet.

StatoilHydro ønsker å bruke mer tid på å videreutvikle og forankre sin forretnings- strategi så vel internt som eksternt før arbeidet med nytt navn og logo startes. For å sikre tilstrekkelig kvalitet i dette arbeidet, vil det rettes inn mot beslutning på generalforsamlingen i 2009.