Halten CO2-prosjektet legges ned

desember 20, 2007, 15:48 CET

Tjeldbergodden. (Foto: Gorm Kallestad / StatoilHydro)


Bakgrunnen for beslutningen er for dårlig økonomi i kraftverket, en komplisert kommersiell modell, samt utilstrekkelig avklaring av rammebetingelsene vedrørende CO2-fangst og -lagring.

Shell og StatoilHydro lanserte mars 2006 Halten CO2-prosjektet, en felles evaluering av et 860MW gasskraft på Tjeldbergodden med CO2-rensing og -lagring, samt bruk av CO2 for økt oljeutvinning på Draugen og senere Heidrun.

Juni 2007 annonserte selskapene at det ikke var lønnsomt å bruke CO2 for økt oljeutvinning på Draugen. Selskapene valgte å skrinlegge denne delen av prosjektet, men samtidig fortsette evalueringen av gasskraftverk med CO2-fangst på Tjeldbergodden og lagring i en dertil egnet berggrunnsstruktur.

Evalueringen har vist at det er svært krevende å bygge et lønnsomt 860MW gasskraftverk på Tjeldbergodden, selv uten rensing av CO2. Forventede gass- og el-priser har vanskeliggjort arbeidet med å sikre kommersielle kontrakter som ville gjort det mulig å bygge gasskraftverket. Et stramt leverandørmarked med høye kostnader har også påvirket økonomien i anlegget.

Rensing og lagring av CO2 fra et 860MW gasskraftverk på Tjeldbergodden ville ytterligere forverret økonomien i anlegget og krevd betydelige myndighetsbidrag for å la seg realisere. Det har ikke vært mulig å få en tilstrekkelig avklaring med myndighetene om støtte til et slikt anlegg på Tjeldbergodden.

Selskapene har lagt ned store ressurser i arbeidet med gasskraftverket med CO2-håndtering. Betydelige skritt er tatt i forhold til integrasjon mellom kraftverk og fangstanlegg og i forhold til videreutvikling av CO2-renseteknologi. Arbeidet vil være et viktig bidrag til den videre utviklingen av CO2-håndtering.