Fordobling av reservene i Peregrino

desember 21, 2007, 13:57 CET

Det viktigste bidraget i utviklingsfasen er at man har klart å øke de forventede reservene, som nå ligger på mellom 300 og 600 millioner fat olje.

Hydro kjøpte 50 prosent av BM-C-7-lisensen i 2005. På det tidspunktet var utvinningsgraden for tungoljefeltet anslått til 9 prosent.

Med dagens reservoarutvinningsplan, som benytter vanninjeksjon og bergartskompaksjon, er den forventede utvinningsgraden omkring 20 prosent. Dette betyr at de anslåtte utvinnbare reservene er mer enn fordoblet.

Overføringen av operatøransvaret skjer i samsvar med en avtale mellom tidligere lisenshavere. Etter avtalen skal Anadarko ha operatøransvaret for prosjektgjennomførings- og driftsfasen, mens StatoilHydro var operatør under prosjektplanleggingsfasen.

StatoilHydro og Anadarko vil fortsette satsingen på å finne egnede metoder for ytterligere økning av utvinningsgraden.

Konstruksjonen av anleggene muliggjør framtidig innføring av nye metoder for å øke utvinningen. Blant annet er det 23 brønnslisser på de to brønnhodeplattformene. Boring av nye brønner fra de eksisterende ledige brønnslissene og mulighet for å bruke flergrensbrønner, kan ytterligere forbedre utvinningsgraden fra reservoaret.

Peregrino-feltet ligger omkring 85 kilometer utenfor kysten av Brasil på omkring 100 meters havdyp. Første fase av utbyggingen omfatter to bore- og brønnhodeplattformer og en flytende produksjonsenhet (FPSO).

Nedlastbart kart:
BM-C-7