Lovende funn på dypt vann i Mexicogolfen

januar 8, 2008, 15:37 CET

– Dette er et lovende  oljefunn, sier Helen Butcher, StatoilHydros letedirektør for Mexicogolfen.

– StatoilHydro er en  betydelig rettighetshaver i Walker Ridge. Funnet bekrefter vår tro på dette området, tilføyer hun.

Funnbrønnen Julia ligger på 2000 meters  havdyp og ble boret til en totaldybde på 9500 meter. Videre avgrensningsboring planlegges i 2008 for å fastslå omfanget av funnet.

Julia er den første brønnen som bores i samsvar med en leteavtale inngått i 2005 mellom StatoilHydro og ExxonMobil  for Mexicogolfen.

StatoilHydro deltar i utviklingen av ytterligere to betydelige funn i samme område, Jack og St. Malo. Begge planlegges å bli satt i produksjon etter 2013.

I begynnelsen av desember kunngjorde StatoilHydro dessuten at det var gjort et funn ved West Tonga i Green Canyon. Aktivitetene understreker selskapets strategi for å bygge opp et nytt viktig produksjonsområde  i Mexicogolfen fremover.

StatoilHydro er den tredje største rettighetshaveren i dypvannsområdet i Mexicogolfen.