Avtale om salg av IS Partner 

januar 9, 2008, 08:36 CET

Den avtalte salgssummen utgjør 1192 millioner kroner på netto gjeldsfribasis. 

Overtakelse av IS Partner forventes gjennomført i løpet av første kvartal 2008. Avtalen er betinget godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter.

– I EDB Business Partner har vi funnet en god industriell norsk eier for IS Partner og en sterk strategisk IT-partner for StatoilHydro. Forholdene ligger nå til rette for en videreutvikling av kompetansen i IS Partner og en sterk videreføring av leveransene til StatoilHydro, sier Hilde Merete Aasheim, konserndirektør for Staber og konserntjenester i StatoilHydro.

IS Partner ble etablert i 1999 basert på Hydros IT-enhet og er drevet som et selvstendig juridisk selskap fra 2003. StatoilHydro overtok alle aksjene i IS Partner da sammenslåingen mellom Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil ble gjennomført 1. oktober 2007.

– StatoilHydro har ambisjoner om å hente ut betydelige synergier etter fusjonen. Salget ble gjennomført i henhold StatoilHydros strategi og tidligere kommuniserte planer, sier Aasheim.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, +47 906 49 144
(mobil) eller + 47 51 99 77 90

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør,
+47 48 08 02 12 (mobil) eller +47 51 99 13 77