Ny borekampanje på Sleipner Vest

januar 10, 2008, 11:46 CET
Bilde

Den oppjekkbare boreriggen "West Epsilon" og brønnhodeplattformen Sleipner B. (Foto: Øyvind Hagen)

Opsjonen har en verdi på 620 millioner kroner, og den samlede verdien for kontrakten som ble inngått med Seadrill på Sleipner Vest i fjor sommer, er nå totalt 1,18 milliarder kroner.

Opsjonen på bruk av den oppjekkbare boreriggen West Epsilon gjør det mulig for StatoilHydro å bore fem til seks nye brønner på Sleipner Vest i perioden fram mot 2010.

Det er høy aktivitet på Sleipner Vest, og i år skal det samles inn ny seismikk. StatoilHydro gjør bruk av avansert seismikk for å redusere risiko og bli mer effektive i sine boreoperasjoner.

Borekampanjen kan bidra til å øke de gjenværende reservene. Tiltakene som settes inn bidrar til at produksjonen på Sleipner Vest forventes å fortsette godt utover 2020.

Fakta:
  • Sleipner Vest er et gass/kondensat felt på 110 meters havdyp
  • Reservene i Sleipner Vest er pr. i dag anslått til 129 milliarder standard kubikkmeter gass og 47 millioner kubikkmeter ustabilt kondensat
  • Gjennom borekampanjen som nå settes i gang vil feltets reserver øke med 9 milliarder kubikkmeter gass
  • Daglig produksjon er 22,6 millioner kubikkmeter gass og 7300 kubikkmeter ustabilt kondensat
  • Feltet er bygd ut med en ubemannet brønnhodeplattform, Sleipner B, og en prosessplattform, Sleipner T
  • Nord på feltet ligger Alfa Nord-segmentet med en havbunnsramme
  • Sleipner Vest har produsert gass og kondensat i elleve år, og produksjonen av gass har vært på platå helt til nå
  • StatoilHydros andel er 58,35%. CO2 blir fjernet fra gassen og injisert i det vannfylte Utsira-reservoaret på Sleipner Øst