Fornyet samarbeid i Nordvest-Russland

januar 11, 2008, 10:17 CET
Bilde

Leder for StatoilHydros virksomhet i Russland, Bengt Lie Hansen (til venstre), og guvernør Juri Evdokimov i Murmansk skrev under på en intensjonsavtale for fortsatt satsing i Nordvest-Russland.

Undertegnelsesseremonien ble holdt i administrasjonens lokaler i Murmansk, der utenriksminister Jonas Gahr Støre også var til stede.

− Jeg er glad for å se at det gode samarbeidet mellom norske oljeselskaper og Murmansk Oblast styrkes, sier Gahr Støre. Den norske regjeringen gir aktiv støtte til samarbeidet i Nordvest-Russland og utveksling av erfaringer fra utvikling av olje og gass på norsk kontinentalsokkel.

Basert på de tidligere selskapene Statoil og Hydros satsing i regionen er avtalen delt inn i fem fokusområder, nærmere bestemt industriutvikling, leverandørutvikling, universitetssamarbeid, aktiviteter innen samfunnsansvar, miljøprosjekter og kommunal støtte.

− Undertegningen av den nye intensjonsavtalen er et bevis på kontinuitet og langsiktige planer for vår region. Vi vil utvikle samarbeidet videre og gjøre felles innsats til regionens beste, sa guvernør Juri Evdokimov etter undertegningen av avtalen.

Jonas Gahr Støre

– Jeg er glad for å se at det gode samarbeidet mellom norske oljeselskaper og Murmansk Oblast styrkes, sa Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Arbeidsgrupper med representanter både fra StatoilHydro og myndighetene i Murmansk Oblast starter arbeidet umiddelbart for å samarbeide om de ulike elementene i avtalen, som har en tidsramme på tre år.

− Arbeidet med å inngå samarbeid med lokale myndigheter og industri i Murmansk Oblast skaper resultater, sa leder for StatoilHydro i Russland, Bengt Lie Hansen, etter undertegningen av avtalen. − Denne fornyede avtalen befester arbeidet og tiltakene som tidligere er gjort i regionen av Statoil og Hydros olje- og gassdivisjon.