Oljefunn i Fram-området

januar 14, 2008, 09:54 CET
Fram

Områdekart med funnbrønnen, tidligere funn (orange) og eksisterende felt (grønt).

Brønnresultatet indikerer et verdifullt funn som raskt kan fases inn mot de faste installasjonene i Troll- og Fram området.

Funnet er gjort i blokk 35/11 i lisensen PL090 i den østlige delen av Fram-feltet og kan strekke seg inn i PL090D-lisensen i blokk 35/12.

Boringen ble utført av boreriggen ”Bideford Dolphin”. Brønn 35/11-B23-H er en del av et kombinert brønndesign som inkluderer et letemål og en horisontal produksjonsbrønn i et tidligere påvist reservoar på Fram Øst.

– Denne typen kombinerte brønner er blitt en viktig del av letestrategien i områder på sokkelen der infrastrukturen er på plass, sier Tom Dreyer, leder for Feltnær Leting Nordsjøen i StatoilHydro.

Forlengelsen av produksjonsbrønnen inn i letemålet fungerer også som en forpliktelsesbrønn for utvinningstillatelse PL090D, som ble tildelt i TFO 2005 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

C Øst-funnet inneholder både olje og gass, men størstedelen av volumene er olje. Forventede tilstedeværende ressurser er omkring 100 millioner fat oljeekvivalenter, noe som kan bety utvinnbare reserver på 20-40 millioner fat oljeekvivalenter, avhengig av blant annet utvinningsfaktor og reservoartykkelse.

StatoilHydro har i de siste årene påvist olje- og gassressurser i funnene Astero og H-Nord det samme området.

Letingen i Fram-området (PL090) har så langt påvist over 600 millioner fat tilstedeværende oljeekvivalenter, hvorav tre fjerdedeler er olje.

Det skal nå utredes om C Øst-funnet kan settes hurtig i produksjon, for eksempel ved tilknytning til installasjoner som Fram Øst og Troll C.

Rettighetshavere i utvinningstillatelsene PL090 og PL090D: StatoilHydro (operatør) (45 prosent), Gaz de France (15), Idemitsu Petroleum (15) og ExxonMobil (25).