Svein Rennemo innstilt som ny styreleder i StatoilHydro 

januar 16, 2008, 16:07 CET
Bilde  Svein Rennemo er av valgkomiteen innstilt som ny styreleder i StatoilHydro. © Norsk Hydro (Foto: Kåre Foss)

Arnstad har vært fungerende styreleder etter at Eivind Reiten trakk seg fra vervet 4. oktober i år. Valg av ny styreleder skjer på et ekstraordinært møte i StatoilHydros bedriftsforsamling 30. januar.

Svein Rennemo (60) har siden 2002 vært konsernsjef i Petroleum Geo-Services ASA (PGS). PGS er en global serviceleverandør til oljeindustrien og leverer tjenester innen geofysikk. Rennemo slutter i henhold til avtale som konsernsjef i PGS 1. april, og tiltrer av habilitetsårsaker ikke styret i StatoilHydro før etter sin avgang i PGS.

- Svein Rennemo har lang og bred erfaring som internasjonal industrileder og nyter stor tillit. Hans bakgrunn fra lederstillinger og styreverv i en rekke bedrifter i og utenfor Norge har gitt Rennemo dyp innsikt i energimarkedene, den globale olje- og gassvirksomheten og internasjonalt finans- og næringsliv. Valgkomiteen mener Rennemo med sin brede kunnskap og erfaring vil kunne bidra meget godt til videre utvikling av StatoilHydro, sier valgkomiteens leder, Olaug Svarva.

- Valgkomiteen har, i tråd med sin instruks, hatt en god og konstruktiv dialog med viktige aksjonærer i forbindelse med sitt arbeid. Vi mener Rennemo er en kandidat som fullt ut møter eiernes forventninger til vervet som styreleder. Han har omfattende kunnskaper, bred operasjonell erfaring og høy integritet. Dette er viktige egenskaper for en styreleder i et så stort og viktig selskap som StatoilHydro, sier Svarva.

Svein Rennemo er sosialøkonom fra Universitetet i Oslo i 1971. Etter embetseksamen var han mellom 1972 og 1982 analytiker og rådgiver innen pengepolitikk og samfunnsøkonomi i Norges Bank, OECD-sekretariatet i Paris og Finansdepartementet.

Han var ansatt i Statoil fra 1982 til 1994. I Statoil var han bl.a. direktør for økonomi og finans og hadde ulike oppgaver innen nedstrømsaktivitetene, senest som administrerende direktør for Petrokjemidivisjonen.

I perioden 1994-2001 var Rennemo ansatt i Borealis, først som visekonsernsjef og CFO og fra 1997 som konsernsjef. Borealis er en av verdens ledende produsenter av plastråstoffer med hovedkontor i København.

Rennemo er i dag styreleder i Statnett SF og Intopto AS. Han har tidligere hatt styreverv i Simrad, Kværner og Petoro i Norge, Dynea i Finland og Nutreco og Marine Harvest (styreleder) i Nederland. Rennemo er i dag styremedlem i Norsk Hydro ASA, et verv han vil trekke seg fra.

Rennemo er født i Drammen i 1947, gift, og har to voksne barn. Han er bosatt i Oslo.

Valgkomiteens innstilling vil bli behandlet i ekstraordinært møte i StatoilHydros bedriftsforsamling 30. januar. Valget gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2010.

Styret i StatoilHydro vil etter valget bestå av Svein Rennemo (leder), Marit Arnstad (nestleder), Elisabeth Grieg, Grace Reksten Skaugen, Kjell Bjørndalen, Roy Franklin og Kurt Anker Nielsen som aksjonærvalgte styremedlemmer og Lill-Heidi Bakkerud, Claus Clausen og Morten Svaan som ansattevalgte styremedlemmer. I tillegg vil Ragnar Fritsvold og Geir Nilsen møte i styret på vegne av de ansatte.

Kontaktpersoner:

Olaug Svarva, leder av valgkomiteen og bedriftsforsamlingen i StatoilHydro:
Telefon: +47 23 11 72 00

Reidar Gjærum, kommunikasjonsdirektør i StatoilHydro:
Telefon: +47 908 55 101