Utbyggingsplan for Yttergryta overlevert

januar 18, 2008, 11:57 CET
Bilde

Gassen fra Yttergryta skal fraktes i rør til Åsgård B. Så fraktes den videre til anlegget på Kårstø gjennom gassrørledningen Åsgard Transport.
(Foto: Marit Hommedal)

Fra Yttergryta-reservoaret er det forventet en produksjon på om lag 1,75 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass med svært lavt CO2-innhold, og skal bygges ut med en undervannsinstallasjon som knyttes opp mot Åsgard B-plattformen.

Planlagt oppstart er første kvartal 2009, og driftstiden vil være mellom tre og fem år. Produksjonen er forventet å nå 3,5 millioner Sm3 om dagen.

Letebrønnen som ble boret i juni 2007 vil konverteres til en produksjonsbrønn i løpet av 2008. Bunnrammen for produksjonsanlegget på havbunnen er allerede installert. Kostnader for utbyggingen vil være ca 1,2 milliarder kroner inklusive boreutgifter.

StatoilHydro er operatør for Yttergryta, og har 45,75 prosent av rettighetene. Øvrige rettighetshavere er Total med 24,5 prosent, Petoro med 19.95 prosent og Eni med 9,8 prosent.

Planen for utvikling og drift (PUD) av Yttergryta er en såkalt forenklet PUD, og forventes ferdig behandlet i løpet av åtte uker.