Brann på Mongstad slukket

januar 23, 2008, 17:03 CET

Brannen kom raskt under kontroll, og flammene ble redusert til en kontrollert stikkflamme mens det aktuelle anlegget ble kjørt ned. Brannen ble etter kort tid slukket.

Det har kun oppstått begrensede skader, og brannen vil få liten innvirkning for produksjonen ved anlegget.

Ingen personer kom til skade under brannen. Petroleumstilsynet er varslet om hendelsen. Det vil bli foretatt en intern granskning.

Kontaktpersoner:
Kåre Ness, informasjonssjef Statoil Mongstad, tlf: 90774808

Ørjan Heradstveit, informasjonssjef StatoilHydro, tlf: 91778161