Inngår teknologisamarbeid med GE Oil & Gas

februar 12, 2008, 12:50 CET
Cooperation - GE - StatoilHydro

Claudi Santiago, konsernsjef for GE Oil & Gas, og Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi og ny energi i StatoilHydro. (Foto: Jorun Hegna)

Avtalen markerer GE Oil & Gas' og StatoilHydros satsing på kontinuerlig utvikling av nye løsninger og teknologi – samt forbedring av eksisterende teknologi for effektiv leting, utvinning og transport av olje og gass innenfor land-, sokkel- og havbunnsmiljøer. 

Det felles teknologisamarbeidet forventes å omfatte prosjekter innenfor følgende områder:

  • Havbunnsutbygginger
  • Effektiv kraftgenerering
  • Miljø, klimaendring og fornybar energi

I tillegg har StatoilHydro og GE Oil & Gas til hensikt å utveksle erfaringer og beste praksis innenfor innovasjon og forskning og utvikling (F&U).

– Både GE og StatoilHydro investerer betydelige ressurser i forskning og utvikling av nye teknologier som kan møte de stadig økende utfordringene innen leting og utvinning av olje og gass, sier Claudi Santiago, konsernsjef for GE Oil & Gas.

– Ettersom våre to selskaper har mye komplementær kompetanse, er det hensiktsmessig å samarbeide for å dra nytte av mulighetene som ligger i felles utvikling, og på denne måten komme fram til fremgangsmåter som vil bidra til effektive operasjoner og, ikke minst, bedre miljøfokus og sikkerhet i forbindelse med olje- og gassvirksomhet, sier han.

– General Electric har en imponerende historie og et godt rykte som teknologiselskap. Samtidig har StatoilHydro utviklet og vært en modig bruker av en rekke nyskapende teknologier og løsninger. Ved å samarbeide om konkrete teknologiutviklingsprosjekter innenfor visse områder, mener vi at vi kan ha gjensidige fordeler, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi og ny energi i StatoilHydro.

– Vi satser også på å utveksle erfaring innen F&U, innovasjon og på personalrutiner. Forhåpentligvis vil dette stimulere og hjelpe begge selskaper til videre forbedring av måten teknologiutviklingen skjer på, sier hun.

Samarbeidet mellom StatoilHydro og GE Oil & Gas går helt tilbake til 1970-årene med leveranse av kompressorer og turbiner til Statfjord-plattformen i Nordsjøen.

I dag leverer GE kompresjons-, reinjeksjons-, og kraftgenereringsutstyr til flere av StatoilHydros produksjonsplattformer og LNG- og metanolanlegg, så vel som omfattende utstyr til olje- og gassutvinning på store havdyp, blant annet foringsrør, produksjonstrær og brønnhodesystemer.

Kontaktpersoner:

Atle Rettedal, vice president, tlf: + 47 95863447
aret@statoilhydro.com

Gine Wang, informasjonssjef, tlf: +47 97694340
ginw@statoilhydro.com