Skip to Content
no

Går inn i Trans Adriatic Pipeline med EGL

februar 12, 2008, 18:19 CET
Bilde

Rune Bjørnson (til venstre), direktør for Naturgass i StatoilHydro, og Joachim Conrad, direktør for EGLs gassvirksomhet, signerte 13. februar avtalen om rørledningen Trans Adriatic Pipeline.

Partene skal eie en 50 prosent andel hver i selskapet (joint venture).

Rørledningen vil åpne en ny transportrute for naturgass fra Det kaspiske hav og områder i Midtøsten til Europa.

Den 520-kilometer lange rørledningen skal transportere gass fra Hellas og Albania, krysse Adriaterhavet til Puglia-regionen i Sør-Italia og videre til Vest-Europa.

Undervannsdelen av TAP blir om lag 115 kilometer lang. TAP vil bli koblet til Hellas sitt nåværende rørledningssystem som igjen er koblet østover til systemer i Tyrkia.

Årlig transportkapasiteten gjennom TAP blir på om lag 10 milliarder kubikkmeter, med muligheter for å utvide til 20 milliarder kubikkmeter. TAP ventes å komme i drift tidligst i 2011, avhengig av det gjeldende  transportbehovet for gass.

Gjennomføringen av TAP prosjektet er avhengig av endelig investeringsbeslutning som er planlagt til andre halvdel av 2009.  EGL, som startet prosjektet, anslår at det vil koste 1,5 milliarder euro å bygge rørledningen.

De endelige kostnadene vil være avhengig av flere faktorer på byggetidspunktet, blant annet internasjonale stålpriser og andre kostnader knyttet til rørledningsutstyr.

EU støtter TAP-prosjektet i utviklingsfasen. Ettersom rørledningen bidrar til å øke forsyningssikkerheten til EU har TAP fått status som et "Prioritert prosjekt " i henhold til retningslinjene for Trans-European Energy Networks (TEN-E).

– Vi er svært fornøyd med å inngå i et samarbeid med EGL om å tilby en ny eksportrute for gass fra Asia til Europa. StatoilHydros markedskompetanse og vår solide erfaring innen utbygging og drift av gassrørledninger er viktige bidrag for å øke verdien i TAP-prosjektet, sier Rune Bjørnson, direktør for Naturgass i StatoilHydro.

– Vi går inn i TAP som et ledd i arbeidet med å kunne tilby en attraktiv eksportrute for Shah Deniz-gassen  til det europeiske markedet, sier Bjørnson.

StatoilHydro er i dag den nest største leverandøren av gass til Europa. Konsernet har en eierandel på 25,5 prosent i Shah Deniz, et stort gassfelt i aserbajdsjansk sektor av det Kaspiske Hav. Produksjonen fra feltet startet i 2006 og gassen fra fase 1 blir i dag eksportert til Tyrkia, Georgia og Aserbajdsjan. Nylig ble det påvist tilleggsreserver som kan støtte utbyggingen av en fase to på feltet.

– TAP-utbyggingen er et naturlig resultat av EGLs leveranseforpliktelser, samtidig som den også møter Europas behov for å diversifiere sine forsyningskilder for gass via den korteste ruten langs en ny eurasisk korridor, sier Joachim Conrad, direktør for EGLs gassvirksomhet.

– TAP kombinerer energisikkerhet, regional vekst, stabilitet og gode løsninger. StatoilHydros deltakelse understreker at vi har en realistisk tilnærming og besluttsomhet knyttet til dette prosjektet.

EGL har økt sin naturgassportefølje gjennom inngåelse av langsiktige leveranseavtaler fra Midtøsten på 5,5 milliarder kubikkmeter per år fra 2011. Dette gjør selskapet i stand til å utnytte sin andel av transportkapasiteten i TAP.

Tap-prosjektet inkluderer også en opsjon for bygging av et gasslager og en terminal for flytende naturgass (LNG) i Albania. Det vil ytterligere  kunne  bidra til å øke forsyningssikkerheten av gass til sørøst-Europa.

TAP er nå i en forprosjektingsfase (front-end engineering design – FEED). EGL gjorde forundersøkelser i mars 2006. Året etter ble prosjekteringen av TAP, inkludert en miljøkonsekvensutredning, utført. Det omfattet havbunnsundersøkelser for rørledningen i Adriaterhavet.

Sveitiske EGL (www. egl.ch) er et energiselskap med 19 datterselskaper og kontorer i Europa. Selskapet handler på de viktigste energibørsene i Europa. EGL eier kraftverk i Sveits og Italia, og har inngått langsiktige forsyningsavtaler med strømprodusenter i Frankrike. Selskapet investerer i kraftproduksjon og transportnettverk i Europa. AXPO-konsernet er selskapets hovedaksjonær (87,4 prosent). EGL-aksjer omsettes på den sveitsiske børsen (ticker: EGL).

Kontaktpersoner:

Presse
Rannveig Stangeland, informasjonsdirektør, Naturgass, StatoilHydro
Tlf. + 47 48 12 59 78 / +47 51 99 26 42

Investor Relations
Morten Sven Johannessen, IR
Tlf: +47 909 341 48/+47 51 99 42 01

 

Downloads