Skip to Content
no

Kjøpte for 108,3 milliarder i fjor

februar 13, 2008, 10:35 CET
Bilde

Anders Opedal    (Foto: Dag Magne Søyland)

– Dette viser at norsk industri er konkurransedyktig, sa Anders Opedal, direktør for Anskaffelser, da han presenterte tallene på Offshore Strategikonferansen som arrangeres i Stavanger 11. - 13. februar.

Størst på norsk sokkel
– Den største aktiviteten var som ventet på norsk sokkel, som svarte for 61 prosent av kostnadene. Her vil vi også ha store investeringer knyttet til effektivisering av drift og modifikasjoner i årene fremover, sa Opedal.

De store feltene Snøhvit og Ormen Lange er nå kommet i produksjon, og det blir et fall i leveranser til utbyggingsprosjekter. Det forventes likevel et høyt anskaffelsesnivå fremover grunnet økning innen brønn og boring.

Forbruket for 2007 var cirka 20 prosent høyere enn i 2006. Dette gjenspeiler både generell prisøkning og selskapets høye aktivitet på norsk sokkel og internasjonalt.

Kontroll på kostnadsveksten
– På tross av prisøkning har vi klart å kontrollere kostnadsveksten. Vi har blant annet samordnet anskaffelsesaktiviteten på tvers av konsernet. Samordningen er ett av bidragene til at StatoilHydro sikrer seg kapasitet til konkurransedyktige priser. Vi forventer at markedet fortsatt vil være stramt framover, sa Anders Opedal.

Aker Kværner Stord var i fjor fortsatt den største leverandøren. Videre var Aibel, FMC Kongsberg Subsea, Aker Kværner Offshore Partner, Schlumberger Norge, Halliburton, Acergy Norway, Transocean Offshore, Aker Reinertsen og Aker Kværner Subsea blant de store leverandørene, basert i Norge.

Offshore Strategikonferansen er en viktig møteplass for leverandørindustrien og holdes i år for 14. gang. Fjorårets konferanse samlet 335 deltakere fra over 185 forskjellige bedrifter.

Anders Opedal, direktør for Anskaffelser, presenterte 2007-tall for StatoilHydros kjøp av varer og tjenester på årets Offshore Strategikonferanse.