Øker utvinningen med nytt undervannsanlegg

februar 14, 2008, 07:57 CET
Teknologien på Tordis-feltet er et gjennombrudd for en ny generasjon undervannsløsninger i oljeindustrien.

Undervannsutbyggingen er en del av et prosjekt som skal øke utvinningsgraden på feltet fra 49 til 55 prosent. Dette utgjør om lag 35 millioner fat olje, i tillegg til assosiert gass.

Bilde

Arne Sigve Nylund, direktør for Drift Vest i Undersøkelse og produksjon Norge.

(Foto: Kim Laland)

På grunn av utfordringer knyttet til injeksjonsbrønnen, har man ennå ikke tatt ut hele potensialet til havbunnsanlegget, men dette jobber man med å finne løsninger på.

Åpner for nye muligheter 
– Teknologien vi har installert på Tordis åpner nye muligheter for andre felt StatoilHydro opererer, både i Norge og internasjonalt, sier Arne Sigve Nylund, direktør for Drift Vest i Undersøkelse og produksjon Norge.

Havbunnsseparasjon gjør det mulig å øke utvinningen og akselerere produksjonen av olje og gass.

Dette gjør at utnyttelse av installerte anlegg øker.

Teknologien gir en merutvinning av olje i tilfeller der produksjonen blir begrenset av trykk og kapasitet på prosesseringsanleggene.

Teknologien er spesielt godt egnet ved utbygginger på store havdyp eller langt fra land og i områder der natur og værforhold gjør undervannsutbygginger best egnet.

Sender vannet tilbake i undergrunnen
Mens det er vanlig å føre brønnstrømmen opp til plattformen, der olje, vann og gass blir skilt fra hverandre i et prosessanlegg, sørger den nye undervannsinstallasjonen på Tordis-feltet for å skille ut vann og sand før olje og gass blir pumpet videre til Gullfaks C-plattformen.

Utskilt vann og sand blir pumpet ned i Utsira-formasjonen direkte fra undervannsinstallasjonen, og blir lagret der.

Tordis

Illustrasjon av Tordis.

 

Løsningen betyr at store mengder vann som følger med opp fra reservoaret unngår den ti kilometer lange transportetappen til Gullfaks C, og opp til havoverflaten. Dette er energibesparende. Dessuten reduseres utslipp av produsert vann til sjø.

Ser muligheter
StatoilHydro er et av de ledende selskapene på dypt vann i Mexicogolfen, og erfaringene fra Tordis kan bidra til bedre utbyggingsløsninger der. Kunnskapen fra Tordis kan også komme til nytte andre steder i verden, for eksempel i Russland når StatoilHydro skal være med på utbyggingen av Shtokman-feltet.

FMC Technologies har konstruert og levert undervanssanleggene der pumpesystem fra Framo Engineering inngår, og Grenland Group har stått for fabrikasjon. Installasjonsarbeidet på feltet er utført av Acergy, Saipem og Fabricom.

Tordis – lisens PL089 - ligger i blokk 34/7, er en del av Snorre forretningsenhet, og startet produksjonen i 1994.