Transocean-boring utenfor Indonesia

februar 14, 2008, 14:45 CET
Explorer

Boreskipet Explorer (Foto: Transocean)

Kontrakten trer i kraft fra slutten av 2009. Den eksakte startdatoen avhenger av når boreskipets arbeid under nåværende riggleiekontrakt fullføres.

StatoilHydro er operatør for tre letebrønner i Karama-lisensen og "GSF Explorer"skal bore disse i løpet av kontraktsperioden. Boreskipet er konstruert for å operere på ekstreme havdyp.

StatoilHydro har 51 prosents eierandel i brønnene mens Pertamina har 49 prosent.

– Den første av de tre brønnene i Karama-lisensen planlegges boret i andre halvdel av 2010, sier Bjarte Ydstebø, direktør for innkjøp innenfor boring og brønn i StatoilHydro.

– Vi har et godt samarbeidsforhold med de andre deltakerne i konsortiet angående innkjøp. Konsortiet planlegger nå innkjøp av ytterligere produkter og tjenester for borekampanjen, sier han.

Tore Larsen, direktør for boring og brønn i StatoilHydro Asia, leder selskapets borekampanje på Karama og deltakelsen i konsortiet.

The Makassar Strait Explorers Consortium omfatter Marathon International Petroleum Indonesia Ltd, Anadarko Popodi Ltd, ConocoPhilips (Kuma) Ltd, ENI Bukat Ltd, Statoil Indonesia Karama AS og Talisman (Sageri) Ltd.

Konsortiets boreprogram omfatter til sammen 12 letebrønner gjennom en toårsperiode. Marathon fungerer som operatør for gruppen, mens hvert medlem av konsortiet er ansvarlig for egne forpliktelsesbrønner.

Karama-blokken ligger i på stort havdyp i Makassar-stredet.