Leverer inn utbyggingsplan for Morvin-feltet

februar 15, 2008, 15:38 CET

– Det ekstreme trykket og temperaturen i Morvin-feltet er teknologisk utfordrende, og jeg er veldig fornøyd med at vi har fått på plass en god løsning, sier oppdragsleder Knut Gjertsen.

Morvin

Knut Gjertsen, oppdragsleder for Morvin sammen med Øyvind Bratsberg som nå overtar feltet på vegne av forreningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge. (Foto: Jorun Hegna)

Nede i reservoaret er trykket mer enn 800 bar, og temperaturen på oljen som hentes ut er hele 150 grader celsius. Det er lignende forhold som på nabofeltet Kristin. Det er dermed mulig å bygge videre på teknologien som ble benyttet på dette feltet – som er den mest krevende offshoreutbyggingen på norsk sokkel hittil, med tanke på reservoartrykk og -temperatur.

– Vi har fått veldig god nytte av erfaringene fra Kristin, understreker oppdragslederen.

Oljen til gassplattform
Trykket skal temmes av avansert teknologi nede på havbunnen, før oljen fraktes i rør til Åsgård B-plattformen.

Selv om plattformen først og fremst er designet for gassproduksjon, har den tilstrekkelig væskekapasitet til å kunne ta imot oljen fra Morvin.

Det ble lenge vurdert å knytte feltet opp mot produksjonsskipet Åsgard A. 

– Åsgard B ble valgt for å kunne oppfylle våre strenge krav til sikkerhet i de tekniske løsningene, forklarer Gjertsen.

Planen for utbygging og drift (PUD) omfatter investeringer på 8,7 milliarder 2007-kroner. I tillegg utreder StatoilHydro mulighetene for en fjerde produksjonsbrønn, til om lag 1,2 milliarder 2007-kroner.

Starter om to år
Hvis PUD-en for Morvin godkjennes, kan havbunnsrammer og produksjonsrør være på plass til sommeren. Arbeidet med å klargjøre disse pågår for fullt hos underleverandører i Oslo, Orkanger og Egersund. Går alt etter planen, kan produksjonen fra Morvin starte sensommeren 2010.

Morvin er et typisk eksempel på et mellomstort prosjekt som gjennomføres ved at eksisterende infrastruktur benyttes og som dermed bidrar til at produksjonen fra norsk sokkel også i årene fremover holder seg på et høyt nivå.

– Jeg er tilfreds med at vi har fått et velfungerende og kompetent team på plass, som er motivert for å jobbe med Morvin, sier Gjertsen.

Rettighetshavere: StatoilHydro (operatør) (64 prosent), Eni (30) og Total (6).

Fakta om Morvin
  • Rent oljefelt på 4.000 meters dyp, to mil vest for Åsgard B-plattformen på Haltenbanken i Norskehavet
  • Feltet bygges ut med to bunnrammer, foreløpig med tre brønner. En fjerde brønn er under planlegging
  • Utvinnbare reserver anslås til 70 millioner fat oljeekvivalenter
  • Produksjonsperioden er anslått til 14 år, med start i 2010
  • Oljen fraktes to mil i rørledning til Åsgård B, hvor oljen prosesseres