Meldepliktig handel  

februar 15, 2008, 15:32 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 153,30 kroner.

Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 2.276.751 aksjer.