Styrket samarbeid i Arkhangelsk

februar 19, 2008, 13:18 CET

Archangel Oblast

Guvenør Nikolay Kiselev og Bengt Lie Hansen (t.h.)

Samarbeidsavtalen ble inngått i Arkhangelsk av StatoilHydros landsjef i Russland, Bengt Lie Hansen, og guvernøren for Arkhangelsk Oblast, Nikolay Kiselev. Norges ambassadør i Russland, Øyvind Nordsletten, var også til stede.

Avtalen styrker tiltakene som Statoil og Hydro har gjort i regionen tidligere og bekrefter samarbeidet innen industri- og leverandørutvikling, universitetssamarbeid, CSR-aktiviteter, miljøprosjekter og kommunale prosjekter.

For å iverksette de ulike elementene av avtalen vil StatoilHydro og administrasjonen i Arkhangelsk Oblast (fylke) etablere arbeidsgrupper med representanter fra begge parter. Samarbeidsavtalen har en tidsramme på tre år.

Inngåelsen av en ny samarbeidsavtale viser kontinuitet og langsiktig satsing på denne regionen fra StatoilHydros side. Vi ser frem til videre samarbeid med administrasjonen i Arkhangelsk Oblast til fordel både for regionen og selskapet, sa Bengt Lie Hansen, landsjef for StatoilHydro i Russland, etter inngåelse av avtalen.

Samarbeidsavtalen som er inngått er en ny milepæl i vårt mangeårige samarbeid med de norske samarbeidspartnerne. Vi er sikre på at samarbeidet med det fusjonerte selskapet vil bli like vellykket og at det vil føre til minst en fordobling av resultatet av vårt gjensidige samarbeid, sa Nikolay Kiselev, guvernør for Arkhangelsk Oblast.