StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

februar 19, 2008, 14:36 CET
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet   2 084 935 aksjer.