Inngår samarbeidsavtale på Cove Point

mars 1, 2008, 14:18 CET
Bilde

Landsjef for Algerie Kåre Røsandhaug (t.v.) signerte avtalen på vegne av StatoilHydro. Dr. Chawki Mohamed Rahal signerte for Sonatrach. (Foto: Per Henning Hanssen)

Avtalen innebærer at Sonatrach får en kapasitetstilgang for regassifisering på 2 milliarder kubikkmeter per år på Cove Point-terminalen i en periode på 15 år som starter i begynnelsen av 2009.

Som en del av avtalen vil StatoilHydro også kjøpe 1 milliard kubikkmeter LNG per år som leveres til Cove Point-terminalen fra 2009 til 2014.

Vilkårene og betingelsene som partene er blitt enige om, er nedfelt i bindende prinsippavtaler.

Avtalen er undertegnet av Dr. Chawki Mohamed Rahal, direktør for kommersialisering i Sonatrach, og Kåre Røsandhaug, landsjef for Algerie i StatoilHydro. Mohamed Meziane, konsernsjef for Sonatrach og Per Kr. Pedersen, Norges ambassadør i Algerie, overvar signeringen.

– Denne avtalen forsterker Sonatrachs posisjon i gassmarkedet rundt Atlanterhavsbassenget, og i sammenheng med reservasjonen av kapasitet på Isle of Grain terminalen i Storbritannia tillater det realisering av arbitrasjemuligheter med andre markeder, sier Dr. Rahal.

– Avtalen innebærer også et betydelig framskritt for Sonatrachs internasjonaliseringsstrategi, ved å gi nedstrømsadgang i verdens største gassmarked, i likhet med det som alt er oppnådd i Storbritannia, Spania og Italia, sier han.

– Avtalen er et viktig bidrag for å sikre forsyningen til kapasitetsutvidelsen på Cove Point, samtidig som den styrker StatoilHydros tilstedeværelse i USA, sier Rune Bjørnson, konserndirektør for Naturgass i StatoilHydro.

– Avtalen er en viktig videreføring av det gode, kommersielle samarbeidet mellom Sonatrach og StatoilHydro. Den styrker også StatoilHydros rolle i det internasjonale LNG-markedet, samtidig som dagens avtale er et supplement til selskapets forsyning fra Snøhvit, sier han.

 Bakgrunn 
  • StatoilHydro har en langsiktig leieavtale med Dominion, eieren av Cove Point-terminalen, som er et mottaksanlegg for gass på den amerikanske østkysten. Her blir flytende naturgass (LNG) levert, lagret og omdannet til salgsgass for videre transport gjennom rørledninger.
  • Siden 2003 har StatoilHydro levert LNG til Cove Point-terminalen fra leverandører i Trinidad, Algerie og Egypt. Selskapet administrerer i dag en tredjedel av terminalens mottakskapasitet for LNG. Dette omfatter om lag 2,4 milliarder kubikkmeter gass per år.
  • Mottaksterminalen på Cove Point blir nå utvidet og StatoilHydro har sikret seg all tilleggskapasitet. Selskapet vil dermed få tilgang til en mottakskapasitet på rundt 10 milliarder kubikkmeter gass per år fra 2009.