Funn i Barentshavet

mars 7, 2008, 09:04 CET

Boringen i utvinningstillatelse 228 i Barentshavet er avsluttet. Brønnen påviste hydrokarboner i sandsteiner av trias alder, og det er utført omfattende datainnsamling.

Resultatene fra brønnen viser at det er både olje og gass til stede i reservoaret. Det er for tidlig å anslå funnets størrelse og ytterligere bearbeidinger av dataene er nødvendig.

Bilde

Tim Dodson (Foto: Harald Pettersen)

– Funnet forsterker troen på å finne ytterligere forekomster i dette området, og vi har planer om å bore enda en brønn i denne lisensen i 2008, sier Tim Dodson, letesjef for norsk sokkel.

Dette var første brønn i utvinningstillatelse 228, som ble tildelt i Barentshavprosjektet i 1997.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2825 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av trias alder. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Boringen av brønnen 7222/6-1S ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 364 meters vanndyp. Polar Pioneer skal nå til PL110C for å bore en avgrensingsbrønn på Tornerose-funnet.

Tidligere i 2008 har StatoilHydro rapportert om funn ved Grane-feltet, i Fram-området av Nordsjøen og Gamma på Haltenbanken. I tillegg ble det gjort funn på Marulk på Haltenbanken, der ENI Norge er operatør og StatoilHydro er partner med 50 prosent eierandel.

Rettighetshaver i PL228 er StatoilHydro (operatør) med 100 prosent eierskap.