Velger fartøyer med renseteknologi

mars 11, 2008, 12:24 CET
Bilde

Fartøyene fra Remøy Shipping har den karakteristiske Ulstein X-bow, som minner om baugen på vikingenes langskip. (Illustrasjon: Remøy Shipping).

Den samlede verdien på kontraktene med de fem fartøyene, inkludert opsjoner, er på nesten tre milliarder kroner. Fartøyene skal leveres i tidsrommet 2008–2011.

To av fartøyene skal leveres fra Remøy Shipping. De to andre kommer fra Farstad Shipping ASA og DOF Management ASA.

Alle de fire fartøyene bruker ny teknologi for å redusere utslippene til luft. Tre av fartøyene har dieselelektrisk løsning med katalysator, noe som reduserer utslippene av NOx med cirka 90 prosent i forhold til ordinære dieselfartøyer.

Bilde

Illustrasjon: Farstad Shipping.

Fartøyet som går på flytende gass, LNG, reduserer i tillegg utslippene av CO2 med cirka 20 prosent.

StatoilHydro inngår med dette kontrakt på sitt fjerde gassfartøy. StatoilHydro er foreløpig eneste selskap i verden som har tatt i bruk gassfartøyer til offshorevirksomhet.

– Vi er fornøyd med at vi gjennom denne tildelingen klarer å kombinere vår målsetting om å drive vår offshore forsyningsvirksomhet på en sikker og effektiv måte samtidig som vi tar i bruk ny teknologi for å redusere miljøkonsekvensene, sier Torstein Hole, leder for Driftsutvikling i StatoilHydro.

Fartøyene fra Remøy Shipping skal seile for StatoilHydro i åtte år, med opsjonsperioder på inntil fire år. Fartøyene fra DOF Management ASA og Farstad Shipping ASA skal seile for StatoilHydro i fem år, med en tilsvarende opsjonsperiode.

I tillegg har StatoilHydro nylig inngått kontrakt på fartøyet ”Volstad Princess”, en kontrakt på tre år med to årlige opsjoner.

Bilde

Illustrasjon: DOF Management