Første boring som operatør på canadisk sokkel

mars 11, 2008, 14:56 CET

Mizzen-prospektet ligger i blokk EL 1049 i Flemish Pass-bassenget utenfor Newfoundland og Labrador på 1.100 meters havdyp.

StatoilHydro har inngått en avtale hvor Husky Energy deltar i letebrønnen. I samsvar med avtalen vil Husky Energy få 35% andel i Mizzen.

– Vi ser fram mot å starte boreoperasjonene. Canada er blitt en stadig viktigere bidragsyter til StatoilHydros internasjonale portefølje, sier Geir Jøssang, sjef for StatoilHydro Canada.

StatoilHydro inngikk nettopp en riggdelingskontrakt med Petro-Canada og Husky der den Transocean-opererte riggen "Henry Goodrich" transporteres til østkysten av Canada. Riggen forventes å ankomme Newfoundland i sommer.

– Flemish Pass-bassenget er et nytt og nesten uutforsket område på Canadas østkyst, forklarer Johan K. Mikkelsen, leder for StatoilHydros sokkelvirksomhet i Canada.

– Vi deltar allerede i produksjon fra Terra Nova- og Hibernia-feltene. Vi har lært mye av våre samarbeidspartnere i de 12 årene vi har vært i Canada og ser nå fram mot å forberede våre egne boreoperasjoner her, sier han.