StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

mars 17, 2008, 12:17 CET
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 2.244.858 aksjer.