Fjerde funn i Hassi Mouina

mars 26, 2008, 13:12 CET
Bilde

Boringen av den femte brønnen på Hassi Mouina-lisensen er nå i gang. Bildet over er fra den første boringen (Begge foto: Øyvind Hagen)

Partnerne har påvist og testet gass i sandstein av nedre karbon og øvre devon alder.

– Dette er det fjerde funnet i Hassi Mouina-lisensen, og de oppmuntrende resultatene fra de første fire brønnene har gitt oss verdifull informasjon om ressurspotensialet i blokken, sier Bill Maloney, direktør for global letevirksomhet (GEX).

Bilde

Bill Maloney

Boreriggen er flyttet til neste boreområde, som også ligger i den sørlige delen av Hassi Mouina-lisensen, der den femte brønnen – TNKW-1 – nå bores.

Videre leteboring er nødvendig for å bekrefte det fulle potensialet i lisensen.

Hassi Mouina-lisensen ble tildelt i juni 2004. Den omfatter fire blokker innen et område på 23.000 kvadratkilometer i Gourara-bassenget.

Området ligger i Vest-Sahara i Algerie, nordvest for gassfeltet In Salah.

StatoilHydro har 75 prosents andel i Hassi Mouina. Partneren Sonatrach har 25 prosent.