20 prosent mer til forskning

mars 28, 2008, 10:04 CET
Bilde

(Foto: Guri Dahl)

Aktivitetene vil dermed øke innenfor selskapets fem definerte forskningsprogrammer, samtidig som det legges opp til et målrettet samarbeid med øvrige norske forskningsmiljøer.

StatoilHydro har i løpet av månedene etter fusjonen jobbet med å etablere en felles F&U-portefølje basert på de individuelle teknologistrategiene og
-porteføljene som de to selskapene tidligere hadde hver for seg.

I den nye porteføljen er det lagt vekt på at StatoilHydro skal kunne utnytte synergieffektene som fusjonen åpnet for og samtidig ta høyde for utfordringene knyttet til fremtidig vekst.

Fem programmer
F&U-porteføljen er nå delt inn i følgende fem programmer: Leting, Økt oljeutvinning, Nye utbyggingsløsninger, Olje og Gass Verdikjede og Ny energi og Nye Ideer. I tillegg samarbeider selskapet med universitets- og høyskolemiljøene.

Bilde

Svenn Ferry Utengen (Foto: Harald Pettersen)

Forskningsprogrammene er utformet slik at kortsiktige gevinster av teknologi og kunnskap kan anvendes så snart de er kvalifisert og samtidig inngå i en langsiktig plan for teknologiutvikling.

– Tilpasningene som nå er gjort, bringer oss også et skritt nærmere selskapets nye teknologistrategi som er under utvikling og vil gjelde fra og med 2009, forteller Svenn Ferry Utengen, leder for arbeidet med StatoilHydros teknologistrategi.

– Her får vi muligheten til å bruke vår nye og styrkede posisjon til å stake ut en kurs som vil bringe oss i forkant av de utfordringer vi ser vil komme, sier han.

Samarbeid med norsk industri
StatoilHydro viderefører samarbeidet med norsk industri og forsknings- og utviklingsmiljøene gjennom å bruke halvparten av midlene, i overkant av 1 milliard kroner, eksternt.

Norske selskaper har til nå stått for rundt 80 prosent av leveransene innen forskning og utvikling og har demonstrert evne til nyskaping på norsk sokkel, blant annet ved utvikling av teknologi som er konkurransedyktig internasjonalt.

Norsk sokkel vil, i følge Utengen, fortsatt være selskapets viktigste arena for å utvikle, kvalifisere og ta i bruk ny teknologi.

– Mye av veksten fremover vil imidlertid skje utenfor Norge, derfor må teknologien vi utvikler være internasjonalt konkurransedyktig. Her har vi vist at norsk industri kan levere, eksempelvis innen undervannsteknologi. På norsk sokkel vil utviklingen innebære virksomhet på dypere vann - lenger mot nord. Samtidig vil StatoilHydro også ha oppgaver med lignende utfordringer internasjonalt, sier han.