"Gå til hovedinnhold"

NorgesGruppen / ASKO blir grossistleverandør

april 3, 2008, 13:30 CEST
Bilde

Administrerende direktør Dag Roger Rinde i Statoil Norge (t.v.) signerte i går en grossistavtale med NorgesGruppens konsernsjef, Sverre Leiro. (Foto: Odd-Steinar Tøllefsen)

Dette er den største enkeltstående innkjøpskontrakten Statoil Norge inngår.

– Det er en helhetlig vurdering av kommersielle og tekniske kriterier som ligger til grunn for Statoil-kjedens valg av NorgesGruppen / ASKO som grossistleverandør, sier administrerende direktør Dag Roger Rinde i Statoil Norge AS

Nesten ett års forberedelse ligger til grunn for rammeavtalen Statoil Norge nå har inngått med NorgesGruppen / ASKO.

Avtalen gjelder leveranse av grossisttjenester for mat- og kioskdistribusjon samt innkjøpsassistanse i Norge til Statoil-kjedens 430 butikker i Norge. Avtalen har en samlet verdi første år på ca. 940 millioner norske kroner.

– Vi er meget godt fornøyd med valget vi har tatt. Vi har valgt en profesjonell samarbeidspartner. ASKO er eid av NorgesGruppen og er landets største grossist. Vi ser for oss et spennende samarbeid i tiden fremover. Med vårt innkjøpsvolum er også vi i Statoil Norge en stor og attraktiv aktør, sier administrerende direktør Dag Roger Rinde.

Han viser til at dette er den største innkjøpskontrakten som Statoil Norge har ansvaret for og at den er viktig både for selskapet og for våre mange dyktige franchisetakere.

– Vi har vært gjennom en grundig og ryddig prosess og har ført samtaler med flere tilbydere, og alle har blitt behandlet likt. Vi har fulgt StatoilHydro-konsernets retningslinjer for anskaffelser og ikke-diskriminerende behandling av tilbydere. Dette er et viktig prinsipp for oss, og disse retningslinjene er fulgt til punkt og prikke, sier Rinde.

– Det er en stor tillitserklæring å bli valgt som samarbeidspartner for distribusjon av mat- og kioskvarer samt innkjøpsassistanse til Statoil-kjeden. Vi ser for oss et langsiktig samarbeid som vil bety økt konkurransekraft for begge parter. Vi oppfatter Statoil-kjeden som en profesjonell aktør som stiller krav til effektive distribusjonsløsninger og høyt servicenivå. Dette stiller krav til egen organisasjon som vi er beredt på å tilfredsstille, den jobben gleder vi oss til å begynne på, sier konsernsjef Sverre Leiro i NorgesGruppen ASA.

Fakta om Statoil Norge AS:
  • Statoil-kjeden har daglig rundt 200 000 kundebesøk.
  • Non-fuel-omsetningen i Statoil Norge utgjør ca 25 % av selskapets årlige omsetning.
  • Statoil Norge er markedsleder innen drivstoff med en markedsandel på 29,9 % på bensin og 35 % på diesel i 2007.
  • Statoil Norge As er et heleid selskap i StatoilHydro-konsernet.
Fakta om NorgesGruppen / ASKO:
  • ASKO er Norges største engrosvirksomhet , har vel 2.200 medarbeidere og hadde i 2007 en omsetning på 31 mrd. kroner.
  • Sortimentet består av 22.000 varelinjer og selskapet leverer til ca 13.000 kunder.
  • ASKO er også en av landets største transportvirksomheter.
  • Engrosvirksomheten i NorgesGruppen, ASKO, har ansvaret for den totale vareflyt fra produsent til sisteleddet innenfor markedssegmentene dagligvaredetalj, storhusholdning, kiosk- og servicehandel.