Skip to Content
no

Tildeler kontrakter på kompletteringsutstyr og tjenester

april 3, 2008, 13:04 CEST
Den totale kontraktsverdien er på ca 3,6 milliarder norske kroner.

– Kontraktene er viktige for å bidra til å forbedre kvaliteten på konstruksjon av brønner i StatoilHydro. De bidrar også til å standardisere kompletteringsløsninger på tvers av forretningsområdene i konsernet, sier Øystein Arvid Håland, leder for Undergrunnsteknologi i Teknologi og ny energi.
Bilde

Nye borekontrakter for kompletteringsutstyr og tjenester dekker StatoilHydros operasjoner på norsk sokkel. (Foto: Marit Hommedal)

 


Til sammen seks kontrakter er tildelt Baker Oil Tools, Halliburton, Roxar, Schlumberger, Weatherford og Welldynamics, hver av kontraktene har tre toårige opsjoner. Til sammen kan kontraktene få en varighet på ni år.

Arbeidet starter 1. september 2008.

Kontraktene dekker alle tidligere Statoilinstallasjoner på norsk sokkel.

– Hovedmålet i anbudsrunden har vært å opprettholde konkurransen, forbedre kvaliteten, ha tilgang på flere leverandører, ha fleksibilitet og standardisere på tvers av installasjoner for å støtte våre operative enheter i å oppnå sine mål. Vi har sikret oss kapasitet til gode kommersielle betingelser, og med disse kontraktene har vi fått til det vi ønsket, sier Anders Opedal, leder for anskaffelser i StatoilHydro.