Skip to Content
no

Utvikler neste generasjon separasjonutstyr

april 8, 2008, 11:24 CEST
Bilde

Separasjonsanlegget på Tordis har dagens ”state of the art” teknologiløsning for havbunnsseparasjon.

Kjente teknologielementer skal settes sammen på en helt ny måte, slik at separasjonsutstyret blir langt lettere og mindre enn dagens utstyr.
 
– Utvikling av kompakte anlegg for separasjon på havbunnen er en forutsetning for å lykkes på dypt vann, som i Mexicogolfen og utenfor Brasil, sier aktivitetsleder for prosjektet "CompactSep JIP", Olav Kristiansen, ved StatoilHydros forskningssenter i Trondheim.

Bilde

De første laboratorietestene skal foregå i lavtrykksriggen på Forskningssenteret i Trondheim. Olav Kristiansen, er aktivitetsleder for prosjektet som skal utvikle nytt separasjonsutstyr for dypt vann. (Foto: Jorun Hegna)

Ved havbunnsprosessering utføres oppgaver som separasjon, pumping og kompresjon nede på havbunnen i stedet for oppe på plattformen.
 
Han forteller at prosjektet skal utvikle et anlegg som skal kunne fungere ned mot 2500–3000 meters dyp. Tradisjonelle separatorer er for tunge til å kunne løftes ned på så store dyp. De vil også få uhåndterlige veggtykkelser på grunn av stort ytre trykk. Det å få ned vekten og dimensjonene blir helt avgjørende.
 
– Vi skal bygge en tre meter høy og seks meter lang demonstrasjonsrigg og foreta omfattende laboratorie- og funksjonstester med modellfluider og reelle væsker, både under lavt og høyt trykk, forteller Kristiansen.
 
De første prøvene skal foregå i StatoilHydros forskningslaboratorium i Trondheim. Deretter skal hele separasjonssystemet testes i en høytrykksrigg hos forskningsstiftelsen SINTEF, som har større høytrykksfasiliteter.
 
Til slutt skal StatoilHydros forskningssenter i Porsgrunn overta, hvor anlegget kan prøves ut i full skala med reelle gass- og oljetyper. Deler av systemet skal samtidig testes med brønnstrøm på Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen.
 
Forskningsprosjektet ledes og utføres av StatoilHydro og er et såkalt JIP-prosjekt (joint industry project) hvor de tre selskapene går inn som likeverdige partnere.

Kontrakten bygger på det eksisterende teknologisamarbeidet som nylig ble inngått med Petrobras og Chevron. Prosjektet har en ramme på 54 millioner norske kroner og vil gå fram til 2011.

Fakta:
  • Formålet med forskningsprosjektet er lettere og mindre utstyr.
  • Separasjonsanlegget på Tordis-feltet har dagens ”state of the art” teknologiløsning for havbunnsseparasjon. Hele rammen veier 1300 tonn og står på 200 meters havdyp.
  • Med dagens kranrigger vil en Tordis-løsning maksimalt kunne senkes ned på 1000 meters dyp.
  • Lettere og mer kompakt separasjonsutstyr kan med fordel brukes "topside" oppe på plattformene, hvor de tradisjonelle separasjonstankene er tunge, store og kostbare.