Skip to Content
no

StatoilHydros årsrapport for 2007 på web 

april 9, 2008, 18:05 CEST
Årsrapporten presenteres under tittelen ”Sterkere sammen” og er den første fra det fusjonerte selskapet. Trykt versjon blir distribuert 25. april.

– StatoilHydros første årsresultat er sterkt, og vi er godt posisjonert for langsiktig vekst og økt verdiskaping for våre aksjonærer, understreker konsernsjef Helge Lund i sitt forord til årsrapporten.

Forbedringsmulighetene på norsk sokkel og muligheten til å delta i utviklingen av Shtokman-prosjektet, underbygger fusjonens logikk og er tidlige indikasjoner på mulighetene og potensialet den har skapt, fremholder han.

Styret i StatoilHydro karakteriserer fusjonen som ble gjennomført mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter 1. oktober 2007 som en kraftfull respons på økende kompleksitet og internasjonal konkurranse i bransjen.

Fusjonen ble gjennomført med et vellykket resultat og representerer en viktig milepæl i et år med historisk høyt aktivitetsnivå, fastslår styret. Andre viktige milepæler i 2007 er fullføringen av Ormen Lange-prosjektet og første tanklast med flytende naturgass (LNG) fra Snøhvit ut fra anlegget på Melkøya.

I tillegg er åtte prosjekter på norsk sokkel og fem internasjonale prosjekter satt i drift i løpet av året.

StatoilHydro hadde en samlet bokført produksjon av olje og gass på 1 724 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2007. Bidraget fra den internasjonale del av virksomheten var rekordhøyt og sto for 18 prosent av den bokførte produksjonen. Årsresultatet for 2007 ble på 44 641 mill. kroner. Styret foreslår for generalforsamlingen at det utbetales et samlet ordinært og ekstraordinært utbytte på kr. 8,50 per aksje.

Rapporten legges ut på StatoilHydros nettsted: www.statoilhydro.com.
Samtidig sendes den på e-post til aksjonærer som har valgt elektronisk mottak av rapporten.
 
Papirutgaven vil være tilgjengelige fra 25. april. Fra dette tidspunktet distribueres de til resterende aksjonærer registrert i VPS. Andre interessenter kan benytte bestillingsskjema på: http://www.statoilhydro.com/orderreports

Kontaktpersoner:

Investor relations
Morten Sven Johannessen, Investor Relations, +47 909 34 148 (mobil), +47 5199 4201 (kontor)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 480 80 212 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)

Downloads