Bærekraftrapporten for 2007 publisert

april 10, 2008, 13:28 CEST
Bilde

 

Bærekraftrapporten presenterer selskapets  resultater og ambisjoner innenfor områdene miljø og klima, samfunnsansvar, helse, sikkerhet og personalpolitikk.

Bærekraftrapporten har tittelen "Mot nord", og inneholder temaartikler som fokuserer på nordområene, særlig norsk og russisk Barentshav, og Canada.

– Som industri lever vi tett på det globale spenningsfeltet mellom tilstrekkelig og sikker energiforsyning, og klimautfordringen. Klimaspørsmålet representerer både en utfordring og mulighet: Utfordringen består i å få ned utslippene av klimagasser. Muligheten ligger i å kommersialisere mer miljøvennlige energiløsninger og -produkter. Vi blir stadig utfordret i forhold til det «avtrykk» vi som energiselskap etterlater oss. I årene som kommer vil vår konkurranseevne påvirkes av vår industrielle respons på klimautfordringen, sier konsernsjef Helge Lund i forordet til rapporten.

Bærekraftrapporten blir i år presentert på web med utstrakt bruk av bilder, film og animasjoner. Årets bærekraftrapport på web er mer innholdsrik enn noen gang tidligere.
Den trykte versjonen, som er mer kortfattet enn den som presenteres på web,  vil være tilgjengelig fra 25. april.

Downloads