Skip to Content
no

Nytt funn på Haltenbanken

april 14, 2008, 10:57 CEST
Natalia ligger fem kilometer nordvest for Midgard-strukturen på Åsgard-feltet på Haltenbanken og føyer seg inn i en rekke av funn i dette området.

Leteaktiviteten i området har så langt i år gitt gode resultat med funnene Natalia, Gamma og Marulk (partneroperert).

Positive resultater i Gamma og Natalia er også viktig for å vurdere potensialet til tilsvarende strukturer i området.

Bilde

Boreriggen "West Alpha" (Foto: Moss Maritime)

Innfasing til Åsgard
I det videre arbeidet med Natalia blir det sett på muligheten for å knytte gassvolumene opp mot Åsgard-feltet.

Letebrønnen ble boret til et totalt dyp på 3040 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder.

Datainnsamling
Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, inkludert kjerneboring og fluidprøver.

Den halvt nedsenkbare boreriggen "West Alpha" har boret på Natalia-prospektet. Brønnen blir plugget og forlatt, og riggen fortsetter til lisens 348 i Norskehavet der den skal bore en ny letebrønn med StatoilHydro som operatør.

Rettighetshavere for utvinningstillatelse 263, der boringen av letebrønn 6507/11-9 på Natalia-prospektet er avsluttet: StatoilHydro ASA (operatør) (70 prosent), Bayerngas Norge AS (30).