Meldepliktig handel 

april 15, 2008, 15:46 CEST
Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 2.559.870 aksjer.