Skip to Content
no

Verdifull produksjonstilvekst for Oseberg

april 16, 2008, 09:12 CEST
Bilde

Brønnen som nå er satt i produksjon på Oseberg-feltet forventes å produsere olje i 15 år. (Foto: Terje S. Knudsen)


– Gamma Main Statfjord er en viktig del av videreutviklingen av Oseberg-området og gir et viktig produksjonsbidrag de nærmeste årene. Jeg er veldig fornøyd med at produksjonen nå er i gang, kun halvannet år etter funn, sier Morten Mikkelsen, fungerende driftsdirektør for Oseberg-området.

Forekomsten i strukturen Gamma Main i Statfjord-formasjonen er ett av flere mindre funn som blir satt i produksjon i Oseberg-området i 2008 og 2009. Til sammen gir funnene viktige bidrag til økt oljeproduksjon for StatoilHydro.

I begynnelsen vil Gamma Main Statfjord produsere om lag 13.000 oljefat om dagen, men etter et par år vil produksjonen synke. Brønnen er forventet å produsere i 15 år.

Boring av en injeksjonsbrønn har nettopp startet. Den skal bidra med trykkstøtte etter hvert som reservoaret tømmes.

Allerede i 1982 ble det boret i området som nå er satt i produksjon. Potensialet var stort, men letebrønnen traff bare vann. Helt siden den gang har fagmiljøet ønsket å bore en ny brønn, på et annet sted i strukturen.

Da en injeksjonsbrønn ble planlagt til Gamma Vest, like i nærheten, grep geofysiker Helge Rutledal sjansen. Han foreslo et såkalt sidesteg, en avstikker, for endelig å få avklart potensialet i strukturen. Og nede i dypet av Statfjord-formasjonen traff borestrengen en 84 meter tykk, isolert oljekolonne.

Gamma Main Statfjord-forekomsten ligger under Oseberg-feltets vestlige flanke.

Fakta om Gamma Main Statfjord 30/9-B-28 :
  • Oljeforekomst vest for Oseberg feltsenter som nå er satt i produksjon
  • Funnet bygges ut med en produksjonsbrønn på 6.850 meter og en injeksjonsbrønn som er under boring
  • Statfjord-formasjonen ligger under Brent-formasjonen som Oseberg-feltet produserer fra
  • Utvinnbare reserver er 21 millioner fat olje, og 770 millioner standard kubikkmeter med gass
  • Funnet ble påvist i november 2006