Skip to content

Borestart på Tyrihans

april 16, 2008, 14:58 CEST
Bilde

Brønnstrømmen fra Tyrihans skal overføres til Kristin-plattformen for prosessering. (Foto: Dag Myrestrand)Dette er en viktig milepæl som markerer oppstarten på et omfattende boreprogram i Norskehavet.
 
– Vi ser fram til å starte opp bore- og kompletteringsaktivitetene etter flere års planlegging, sier Rune Skotvold, boreoperasjonsleder for Tyrihans.

Bilde

"Transocean Arctic"

Planleggingsarbeidet for det StatoilHydro-opererte Tyrihans-feltet startet allerede i 1986. Feltet er ett av de største utbyggingsprosjektene på norsk sokkel de nærmeste årene.

Tyrihans skal bygges ut med utstrakt bruk av flergrensbrønner og smarte brønner med nedihulls regulerings- og kontrollutstyr. Pumper for sjøvannsinjeksjon skal plasseres direkte på havbunnen for å øke utvinningen.

Det skal bores og kompletteres 11 brønner  med "Transocean Arctic". Sju av brønnene er multilaterale, det vil si at de har flere løp i reservoaret for å kunne maksimere oljeutvinningen.

Det skal bores åtte produksjonsbrønner, to brønner for gassinjeksjon og én for sjøvannsinjeksjon. I tillegg er det planlagt å bore en brønn for gassproduksjon i 2015. De fleste brønnene skal utstyres med nedihulls temperatur- og trykkmålere.

Fakta:
  • Tyrihans ligger i Norskehavet ca. 25 km sørøst for Åsgard-feltet
  • Feltet består av forekomstene Tyrihans Sør, som er et oljefelt med gasskappe, og Tyrihans Nord, som er et gass- og kondensatfelt med tynn oljesone
  • Tyrihans skal bygges ut med 12 havbunnsbrønner fordelt på fem havbunnsrammer
  • Brønnstrømmen skal overføres i en 43 kilometer lang rørledning til Kristin-plattformen for prosessering og videre transport
  • Feltet inneholder 176 millioner fat olje og 30 milliarder kubikkmeter gass
  • Produksjonsstart fra feltet er planlagt til 2009
  • Rettighetshavere: StatoilHydro (operatør) (58,80 prosent), Total (26,51), Eni Norge (7,90) og ExxonMobil (6,75)