StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

april 17, 2008, 14:29 CEST
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet  2 373 463 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedstående primærinnsidere fått tildelt bonus aksjer i forhold til aksjespareprogrammet 2008 til gjennomsnittlig pris 168,10.