Skip to content

Kompressortesting i gang

april 21, 2008, 16:45 CEST
Bilde

Prosjektleder Rolv Herfjord (til venstre) og Trond Austrheim stod for oppstarten mandag. (Foto: Kim Laland/Bitmap)

– Dette er en enestående teknologitest som er helt nødvendig for å kunne vurdere havbunnskompresjon som en mulig løsning for felt på sokkelen, som for eksempel Åsgard og Mikkel, sier Rolv Herfjord, prosjektleder for Åsgard MFP (Minimum Flow Project) i StatoilHydro.

Havbunnskompresjon kan være den framtidige løsningen for økt gassproduksjon fra havbunnskompletterte gassbrønner.

– Åsgard er på mange måter skreddersydd for å være et foregangsfelt for kvalifisering av havbunnskompresjon siden kompressoren på havbunnen vil betjene mange brønner og kostnadene knyttet til kvalifisering vil bli fordelt på et stort gassvolum. I tillegg kan motortrekket (frekvensomformeren) plasseres på Åsgard B-plattformen, og installasjonen av havbunnskompressoren kan gjøres på en kjent havdybde, forklarer Herfjord.

– Dersom testingen er vellykket, kan vi vurdere å bruke havbunnsinstallasjoner i stedet for plattformer på sokkelen, sier han.

Teststed i verdensklasse
– K-lab er et anlegg i verdensklasse som kan analysere, teste og kvalifisere forskjellige typer gassbehandlingsutstyr, inkludert havbunnskompressorer og –pumper, separasjonsenheter med høyt trykk, flerfasemålere, ventiler og rørledningspigger, alt i full skala, sier leder for K-lab, Trond Austrheim, i forretningsområdet Teknologi & Ny Energi i StatoilHydro.

K-lab er spesielt godt egnet til gjennomføring av fullskalatester og kvalifisering av havbunnskompressorer under realistiske forhold. Det er investert over 250 millioner kroner i oppgradering av laboratoriets testanlegg for havbunnskompresjon.

Oppgraderingen er finansiert av Åsgard MFP-prosjekt som vurderer havbunnskompresjon som en mulig løsning for å øke gassproduksjonen fra Midgard- og Mikkel-området for eierne i Åsgard/Mikkel-lisensen (StatoilHydro, ExxonMobil, Total, ENI og Petoro).

To prototyper på kompressorer, en fra MAN Turbo og en fra Siemens, vil bli testet i laboratoriet over en toårsperiode. Kompressoren fra MAN Turbo ble installert i vinter og Siemens-kompressoren vil være klar til testing i 2009.

K-lab er heleid av StatoilHydro, men utfører også prosjekter for utstyrsleverandører.

Havbunnsanlegg i framtiden
StatoilHydro har en rekke felt som kan være egnet til havbunnskompresjon. Denne metoden er et nytt steg mot målet om en dag å kunne utføre alle deler av hydrokarbonproduksjon, separasjon, transport og kanskje til og med sluttbehandling på havbunnen.

Bilde

Over 50 gjester, inkludert journalister, leverandørselskaper og representanter fra lisenseiere var til stede ved oppstarten av fullskala havbunnskompresjonstesten hos K-lab. (Foto: Kim Laland/Bitmap)