Skip to content

Kårstø-kontrakt til Aibel AS

april 21, 2008, 14:03 CEST
Bilde

Investeringsrammen for Kårstø Ekspansjonsprosjekt 2010 er på om lag 6,5 milliarder norske kroner. (Foto: Manfred Jarisch)

Kontraktsverdien er eksklusiv opsjoner og tildeles som en del av Kårstø Ekspansjonsprosjekt 2010 (KEP 2010).

Kontrakten omfatter åpning av kabelgrøfter, legging av nye instrument- og elektrokabler samt installasjon av feltinstrumentering innenfor store deler av anlegget.

I tillegg inkluderer kontrakten assistanse til installasjon av systemleveranser innenfor brann- og gassvarsling, prosesskontroll og nødavstengning.

Kontrakten inneholder opsjoner for utprøving av de oppgraderte fasilitetene, samt oppgradering av en dampkjel og demontering av gammelt utstyr.

Kontrakten trer i kraft umiddelbart, og arbeidene skal, med unntak av opsjoner, starte på Kårstø i august 2008 og vil være ferdigstilt i løpet av 2010.

KEP2010 er en samlebetegnelse på flere prosjekter, som har som formål å robustgjøre anleggene på Kårstø for sikker og effektiv drift i mange år.

Hovedelementene innenfor prosjektet er oppgraderinger av instrumentsystemene og hjelpeanlegg i Statpipe/Sleipner-delene av anlegget. Investeringsrammen for prosjektene er beregnet til om lag 6,5 milliarder norske kroner.

Gassco er operatør for anleggene på Kårstø, mens StatoilHydro har ansvar for teknisk drift. Anleggene på Kårstø er eid av interessentskapet Gassled.