Oppstart på Gunashli

april 23, 2008, 11:35 CEST

Oppstarten av DWG-komplekset (Deep Water Gunashli) markerer ferdigstillelsen av fase tre for feltutbyggingen Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) i den aserbajdsjanske delen av Kaspihavet.

DWG-komplekset ligger på 175 meters havdyp på østsiden av Gunashli-feltet. Utbyggingen omfatter to plattformer som er forbundet med hverandre – én bore- og produksjonsplattform og én plattform for vanninjeksjon og gasskompresjon.

Produksjonen vil øke i løpet av 2008 når de andre brønnene som allerede er boret kommer i drift, og plattformboringen etter hvert starter. Platåproduksjon fra DWG-komplekset vil ligge på omkring 320.000 fat per dag. Dermed blir samlet ACG-produksjon, inkludert Chirag, East Azeri, West Azeri og Central Azeri, på over én million fat per dag.

Partnere i ACG: BP (operatør) (34,1 prosent), Chevron (10,2), SOCAR (10), INPEX (10), StatoilHydro (8,6), ExxonMobil (8), TPAO (6,8), Devon (5,6), ITOCHU (3,9) og Hess (2,7).

Fakta
  • DWG-komplekset består av én plattform med 48 brønnslisser, boreutstyr, kontrollsystemer og boligkvarter og én plattform med anlegg for prosessering, gasskompresjon, vanninjeksjon og kontrollsystemer.
  • Produksjonen fra DWG-komplekset eksporteres via to 30-tommers oljerør og ett 28-tommers gassrør som er tilkoblet Azeri-feltets undervannsrørledninger til Sangachal-terminalen sør for Baku.
  • I tillegg er to havbunnsmanifolder for vanninjeksjon og fire forsyningsrør for vanninjeksjon og tilhørende kontrollkabler installert i forbindelse med DWG-utbyggingen. Dette er unikt i forhold til resten av ACG-prosjektet.
  • Olje fra DWG vil bli behandlet i to nye prosesslinjer for oljestabilisering på Sangachal-terminalen. Assosiert gass som produseres fra DWG vil – med unntak av plattformens eget forbruk – bli eksportert via en eksisterende havbunnsledning til Sangachal-terminalen og videre til Azerigas-systemet for husholdningsbruk.